بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر

سازمان ملل

دفتر گزارشگر ویژه‌ در حوزه وضعیت حقوق بشر در ایران
۱۷ مهر ۱۴۰۲
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۲۸ شهریور ۱۴۰۲
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران
۱۴ تیر ۱۴۰۲
حیطه اختیارات و اصول کار کمیته حقیفت‌یاب سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران
۲ تیر ۱۴۰۲
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
دفتر گزارشگر ویژه‌ در حوزه وضعیت حقوق بشر در ایران
۱۸ بهمن ۱۴۰۱
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۱۱ آذر ۱۴۰۱
شورای حقوق بشر سازمان ملل
۸ آذر ۱۴۰۱
گرارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
۱۴ مهر ۱۴۰۱
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۳۱ مرداد ۱۴۰۱
دفتر گزارشگر ویژه‌ در حوزه وضعیت حقوق بشر در ایران
۲۷ تیر ۱۴۰۱
گرارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
۲۴ تیر ۱۴۰۱
روینا شمدسانی سخنگوی دفتر کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
۱ تیر ۱۴۰۱
ندا النشیف معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
۳۱ خرداد ۱۴۰۱
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۲۵ خرداد ۱۴۰۱
کزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
۲ فروردین ۱۴۰۱
میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میچل
۱۶ اسفند ۱۴۰۰
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۱۰ اسفند ۱۴۰۰
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۴ آذر ۱۴۰۰
دفتر گزارشگر ویژه‌ در حوزه وضعیت حقوق بشر در ایران
۲۹ مرداد ۱۴۰۰
کارشناسان سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۱۶ بهمن ۱۳۹۹
سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
۱۱ دی ۱۳۹۹
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
۲۴ آذر ۱۳۹۹
آگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه و جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران
۲۴ آذر ۱۳۹۹
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
۲۴ شهریور ۱۳۹۹
گزارشگر ویژه‌ در حوزه وضعیت حقوق بشر در ایران / ترجمه غیر رسمی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر
۳۱ تیر ۱۳۹۹
دستگاه‌های ویژه‌ای سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۲۶ تیر ۱۳۹۹
کاستاریکا، سوئیس، و ۵۰ کشو عضو سازمان ملل دیگری
۹ اسفند ۱۳۹۸
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۱۳ مهر ۱۳۹۷
گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد مجازات اعدام
۲۳ شهریور ۱۳۹۷
کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد / ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۷ تیر ۱۳۹۷
کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل اگنس کالامارد و رناته وینتر / ترجه خلاصه‌ای از بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل اگنس کالامارد، دینوش پوراس و نیلس ملزر / ترجه خلاصه‌ای از بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه شورای حقوق بشر / ترجه بنیاد عبدالرحمن برومند
۳ خرداد ۱۳۹۷
اگنس کلمارد گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل / ترجه خلاصه‌ای از بنیاد عبدالرحمن برومند
۳۰ فروردین ۱۳۹۷
گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد
۲۷ بهمن ۱۳۹۶
کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد / ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۳ دی ۱۳۹۶
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد / ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
کریستف هاینز، گزارشگر ویژه مربوط به اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقضایی
۱۶ مرداد ۱۳۹۴
احمد شهید
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
مجمع عمومی سازمان ملل متحد/ترجمه بنیاد برومند
۲۷ آذر ۱۳۹۲
چهار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
گزارشگر ویژه سازمان ملل/ ترجمه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۱ مهر ۱۳۹۰
فرانک لارو، گزارشگر ویژه در مورد حمایت از آزادی عقیده و بیان، و ترویج آن
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
گزارش بی بی سی از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل
۴ فروردین ۱۳۹۰
سازمان ملل متحد، ترجمه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۲ آذر ۱۳۸۹
گزارشگر ویژه‌ اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
سازمان ملل متحد/ترجمه بی بی سی فارسی
۹ دی ۱۳۸۸
سازمان ملل متحد / گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن، یوکین ارتوک
۷ بهمن ۱۳۸۴
گروه کار در مورد بازداشت خودسرانه / ترجمه بنیاد برومند
۶ تیر ۱۳۸۲
گزارش گروه کار سازمان ملل متحد دربارۀ بازداشت خودسرانه در ایران
۶ تیر ۱۳۸۲
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
۲۶ فروردین ۱۳۷۶
دبیرکل زیر کمیسیون مربوط به منع تبعیض و محافظت از اقلیت ها
۲۴ خرداد ۱۳۷۴