بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

یاد آر

آقای جهانگیری فردی مذهبی و پایبند به اعتقادات مذهب شافعی و حافظ کل قرآن بود.

اعدام‌های گزارش شده

۸ ماه ژوئن ۲۰۲۴
۲۶۴ در سال ۲۰۲۴ میلادی
۸۰۷ در سال ۲۰۲۳ میلادی
۵۷۸ در سال ۲۰۲۲ میلادی
۳۱۷ در سال ۲۰۲۱ میلادی
۲۴۸ در سال ۲۰۲۰ میلادی
۲۵۸ در سال ۲۰۱۹ میلادی

گزیده‌ای از کتابخانه

حداقل کاری که مقامات تصمیم گیرنده می‌‌توانند انجام دهند این است که فوراً منابع کافی – همان گونه که مسئولان زندان‌ها مکرراً از آنها درخواست نموده‌اند – به زندان‌ها تخصیص دهند. آنها باید همچنین اجازه دهند تدابیر پیشگیرانه‌ای که سازمان بهداشت جهانی توصیه نموده و نیز بخشنامه‌های خود قوه قضاییه به مرحله اجرا گذاشته شود.

سرگذشت‌های ناتمام: تصاویری از سرکوب دانشجویان در ایران

«سرگذشت‌های ناتمام» نمایشگاه سیاری است از داستان زندگی دانشجویان ایرانی. جوانانی که مجازات شدند، چرا که می‌خواستند از باورهایشان آزادانه سخن بگویند. هزاران قربانی در سه دهۀ اخیر، به بهانه‌های سیاسی به زندان افتادند یا جان باختند.

هزینه دفاع از حاکمیت قانون

این گاهشمار، چهار دهه سرکوب وکلا در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد و نخستین مرحله از یک پروژه است که تلاش می‌کند دلایل آزار و اذیت سیستماتیک مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلا و دیگر افرادی که خواهان اصلاحات هستند را ریشه‌یابی کند.

به سوی گذاری مسالمت‌آمیز در ایران
با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک