بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

یاد آر

مهناز معتمدی در سال ١٣٥٩ در شرکت ملی نفت در اهواز کار می‌کرد. او پس از اینکه به اتهام تبلیغ علیه «انقلاب فرهنگی» دستگیر شد، اما کارش هرگز به دادگاه نکشید.

اعدام‌های گزارش شده

۴۶ ماه سپتامبر ۲۰۲۱
۲۱۵ در سال میلادی جاری (۲۰۲۱)
۲۴۶ در سال میلادی گذشته (۲۰۲۰)
۲۵۷ در سال ۲۰۱۹ میلادی
۲۶۰ در سال ۲۰۱۸ میلادی
۵۰۹ در سال ۲۰۱۷ میلادی
۵۹۲ در سال ۲۰۱۶ میلادی

گزیده‌ای از کتابخانه

حداقل کاری که مقامات تصمیم گیرنده می‌‌توانند انجام دهند این است که فوراً منابع کافی – همان گونه که مسئولان زندان‌ها مکرراً از آنها درخواست نموده‌اند – به زندان‌ها تخصیص دهند. آنها باید همچنین اجازه دهند تدابیر پیشگیرانه‌ای که سازمان بهداشت جهانی توصیه نموده و نیز بخشنامه‌های خود قوه قضاییه به مرحله اجرا گذاشته شود.

سرگذشت‌های ناتمام: تصاویری از سرکوب دانشجویان در ایران

«سرگذشت‌های ناتمام» نمایشگاه سیاری است از داستان زندگی دانشجویان ایرانی. جوانانی که مجازات شدند، چرا که می‌خواستند از باورهایشان آزادانه سخن بگویند. هزاران قربانی در سه دهۀ اخیر، به بهانه‌های سیاسی به زندان افتادند یا جان باختند.

هزینه دفاع از حاکمیت قانون

این گاهشمار، چهار دهه سرکوب وکلا در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد و نخستین مرحله از یک پروژه است که تلاش می‌کند دلایل آزار و اذیت سیستماتیک مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلا و دیگر افرادی که خواهان اصلاحات هستند را ریشه‌یابی کند.

به سوی گذاری مسالمت آمیز در ایران
با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک