بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

تکمیل اسامی در امید

مطبوعات دولتی ایران خبر تمام اعدام ها را منتشر نکرده اند، اخبار رادیوی رسمی رژیم لزوماً در روزنامه ها منعکس نشده و "امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر" به اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در طول ربع قرن اخیر دسترسی نداشته است. اخبار مربوط به اعدامها در مناطق مختلف کشور نیز کامل نیست. اطلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران و سازمان های بین المللی حقوق بشر نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح خویشان، دوستان و شاهدان وقوع اعدام ها و قتل ها دارد.

در صفحه ی مربوط به سرگذشت هر قربانی، بخشی به دفاعیات اختصاص یافته که اکثر اوقات به دلیل مخفی بودن محاکمات، نبود وکیل مدافع و تعرض به حقوق بازداشتیان، خالی از مطلب است. این وظیفه بازماندگان و دوستان ایشان است که با شرح حقایق ناگفته، و دفاع از نزدیکانشان، حق دفاع را پس از مرگ به این قربانیان بازگردانند. اطلاعات گردآوری شده در"امید" گام نخست در تدوین یک سند مهم تاریخی کشورمان است. باشد تا قدم های بعدی را خویشان و دوستان قربانیان و دیگرشهروندان ایران با یاری به "امید" بردارند.

با افزودن نامی به لیست امید ما را یاری دهید تا یاد قربانیان فراموش شده را زنده کنیم: مدارک رسمی (حکم جلب، مدارک دادگاه،و غیره)، عکس، شهادت، وصیتنامه و یا هر اطلاعی که در مورد قربانی دارید به وسیله فاکس، پست و یا پست الکترونیکی برای ما بفرستید. لطفاً نام قربانی، تاریخ و محل اعدام وی را پشت عکس و مدارک ارسالی با پست بنویسید.

آیا هویت شما محرمانه باشد؟
آیا اجازه می‌دهید اطلاعات این فرم در سرگذشت آن مرحوم در امید درج شود؟
آدرس ایمیل شما(اختیاری)
نسبت شما با قربانی
با وبسایت ما از چه طریقی آشنا شده‌اید؟
اطلاعات در مورد قربانی
نام قربانی*
نام خانوادگی قربانی*
تاریخ تولد/سن
محل تولد
نام پدر قربانی
وضعیت تأهل/تعداد فرزندان
تحصیلات
شغل
سازمان/محل اشتغال
وابستگی سیاسی(سازمان یا حزب)
مذهب
زندگی‌نامه
بازداشت
تاریخ دستگیری
ساعت دستگیری
محل دستگیری
در صورت رویت حکم بازداشت، محتوی حکم و مقام صادر کننده
مسئولان اجرای حکم بازداشت
دلایل ارائه شده توسط مسئولان برای بازداشت
اتهامات
حکم بازداشت
ملاحظات در مورد نحوه و شرایط بازداشت
محل بازداشتگاه و بازجویی
شرایط و نحوه بازداشت و بازجویی (دسترسی به وکیل، تماس با خانواده، تعداد و شرایط ملاقات‌ها)
مقامات مسئول بازجویی
اطلاعات تکمیلی در مورد بازجویی
دادگاه
تاریخ دادگاه
محل دادگاه
مدت دادگاه
اتهامات طرح شده در کیفرخواست
شاهدان دادستانی
مدارک ارائه شده برای اثبات وقوع جرم
دفاع (حضور وکیل در دادگاه، دسترسی به پرونده قبل از شروع دادگاه، شاهدان، ...)
اطلاعات تکمیلی در مورد دادگاه
حکم
تاریخ دادگاه تجدید نظر
محل دادگاه تجدید تظر
اطلاعات تکمیلی در مورد دادگاه تجدید نظر
حکم نهایی
اعدام
تاریخ اعدام
محل اعدام
اطلاعات در مورد چگونگی اجرای حکم و محل دفن