بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

ایران و دموکراسی

این مجموعه به تاریخ آزادی خواهی و حرکت جامعه ایران به سوی دموکراسی اختصاص داده شده. حافظه ملی و شناخت حقایق تاریخی از نخستین اهداف سرکوب حکومت های استبدادی و خودکامه اند. حکام مستبد می دانند که با محروم کردن مردم از شناخت تاریخ‌شان راه را بر مقاومت آنان تنگ کرده و جامعه را در وابستگی ذهنی به خود نگاه می دارند. به همین دلیل آزادی مطبوعات از بدو تولد جمهوری اسلامی مورد تعرض حاکمیت قرار گرفت و سپس با نهادینه شدن سانسور و سرکوب به کلی از میان رفت. هدف مجموعه تاریخ این است که با نشر مدارک و اسناد تاریخی و عملکرد پرفراز و نشیب نیروهای طرفدار دموکراسی در ایران، حافظه ملی ما را که سخت آسیب دیده تا حدودی ترمیم کند و نسل جوان ایران را که پدران و مادران خود را به دلیل شرکت درانقلاب اسلامی نبخشیده است با گوشه‌هایی از تاریخ این سرزمین آشنا سازد و آشتی دهد.

زیر مجموعه‌ها

مطالب این مجموعه: ۳۱
تازه‌ترین مطالب: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
مطالب این مجموعه: ۱۹
تازه‌ترین مطالب: ۱۴ آبان ۱۳۹۴