ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر

سازمان های دیگر

۱۳ سازمان حقوق بشر از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا در مورد سرکوب علیه اعتراضات اخیر ایران (دسامبر ۲۰۱۹)
۲۷ آذر ۱۳۹۸
۳۹ سازمان جامعه مدنی از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۸ آذر ۱۳۹۸
بنیاد عبدالرحمن برومند و ۱۲ سازمان حقوق بشری دیگر
۱۰ مهر ۱۳۹۸
جیادا جیرلی
۷ اسفند ۱۳۹۷
بنیاد عبدالرحمن برومند/ همه با هم علیه مجازات اعدام / طرفداران حقوق بشر
۳۰ اسفند ۱۳۹۵
بیانه مشترک بیست سازمان غیردولتی
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر،‌ بنیاد برومند و....
۱۱ خرداد ۱۳۹۳
موسسه حقوق بشر کانون وکلای بین المللی
۵ فروردین ۱۳۹۲
اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان/ خلاصه و ترجمه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
کمیته وکلای مدافع حقوق بشر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۲
سازمان بین‌المللی کار \ ترجمه ایرج مصداقی
۵ تیر ۱۳۵۲
سازمان بین‌المللی کار \ ترجمه فارسی از ایرج مصداقی
۴ تیر ۱۳۳۷
سازمان بین‌المللی کار \ ترجمه ایرج مصداقی
۶ تیر ۱۳۳۶
سازمان بین‌المللی کار \ ترجمه فارسی از ایرج مصداقی
۷ تیر ۱۳۳۰
سازمان بین‌المللی کار \ ترجمه فارسی از ایرج مصداقی
۱۰ تیر ۱۳۲۸
سازمان بین‌المللی کار \ ترجمه فارسی از ایرج مصداقی
۱۸ خرداد ۱۳۲۸
سازمان بین‌المللی کار \ ترجمه فارسی از ایرج مصداقی
۱۸ تیر ۱۳۲۷
سازمان بین‌المللی کار \ ترجمه فارسی از ایرج مصداقی
۲۰ خرداد ۱۳۲۳
سازمان بین‌المللی کار \ ترجمه فارسی از ایرج مصداقی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۱۱
سازمان بین‌المللی کار \ ترجمه ایرج مصداقی
شهریور ۱۷، ۰۱۹۹