بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
یادبود
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
هاشم
فریدون
ساسان
مجتبی
بهروز
سرتیپ غلامحسین
هلن
یعقوب
عزت‌الله
علی
احمد
اردشیر
اردشیر
جمشید
رضا
۲۶۲۴۴
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده‌اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

سعید عباسی فرگلچی…

به دنبال اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان سپرد.

ادامه

ابراهیم حاجتی…

آقای حاجتی دانش‌آموز آرام و باهوشی از یک روستای کوچک در استان خراسان رضوی بود.

ادامه

اصغر (مهران) لر‌پور…

آقای لرپور مهندس کشاورزی بود و از دوران دانشجویی در حکومت محمدرضا پهلوی فعالیت سیاسی خود را آغاز کرده بود. 

ادامه