بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
یادبود
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
حسین
عذرا
جواد
محمود
محمدجواد
مهدی
جمال
دورا
موسی (همایون)
غلامرضا
جواد
محمد علی
گریگوریو
بهنام (بهروز)
مظفر
۲۶۲۴۲
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده‌اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

بهمن عاطفی افوسی…

حاضر نشد برای حفظ جانش، دینش را انکار کند.

ادامه

مجید فرجادپزشک…

 در سال ۱۳۹۵ به همراه سه نفر دیگر در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شد

ادامه

ژان میشل ژامه…

نوعی متصدی پذیرش مسلح، برای پذیرش میهمانان نخست‌وزیر سابق بختیار در آپارتمان او واقع در نویی سور سن، بود. مسئولیتش مراقبت و حفاظت از بختیار بود.

ادامه