امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
کورش
کورش
سید عبدالله
سید عبدالله
کامبیز
کامبیز
محسن
محسن
احمدعلی
احمدعلی
زکریا
زکریا
منوچهر
منوچهر
جلال
جلال
حبیب‌الله
حبیب‌الله
محمدعلی
محمدعلی
مهران
مهران
صادق
صادق
فرشاد
فرشاد
غلامرضا (مظفر)
غلامرضا (مظفر)
سیدحمید
سیدحمید
۲۵۱۲۵
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده‌اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

طاهره ارجمندی سیاوشی…

خانم ارجمندی زنی فعال، باگذشت، فداکار و قابل احترام بود. او در اطراف تهران، یاسوج و شیراز به عنوان پرستار خدمت کرده و به عنوان پرستار نمونه معرفی شده بود.

ادامه

خدیجه ارفع…

از کودکی و در خانواده برای حفظ استقلالش تلاش کرده بود. بعدها نیز به داشتن استقلال رأی شهرت داشت و در میان دوستانش محبوبیت داشت.

ادامه

محمدعلی کمالوند…

ادامه