بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
یادبود
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
حمید
قاسم
بهمن
نصرالله
مرتضی
ولی الله
وحید
خانجان
فرنوش
محمد مهدی
حسین
منوچهر
محمدعلی (فرنوش)
جلیل
علیرضا
۲۵۵۱۸
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده‌اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

نیما امین‌زاده (آهنی)…

در حالی که امکان فرار نداشت و فاقد هرگونه سلاح بود، توسط ماموران نیروی انتظامی ‌به ضرب سه گلوله کشته شد

ادامه

رامین پوراندرجانی…

دانش‌آموخته مدرسه استعدادهای درخشان و شاگرد اول دانشکده پزشکی تبریز بود

ادامه

راضی عبیات…

به سن ۱۸سالگی، شاید برای اولین بار و بی تردید برای آخرین بار در اعتراضات خیابانی شرکت کرد.

ادامه