بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
یادبود
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
حسین
عباس
محمد
فریدون
سهیلا
نائوم
معصومه
نائوم خاویر
عباسعلی
موریسیو
حامد
زامل (ضامن)
منصور
غلام حسین
بهزاد
۲۶۴۰۲
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده‌اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

مهدی کرمی…

با خانواده‌اش در شمال غربی تهران در محله جنت‌آباد زندگی می‌کرد. سه روز بعد از انتخابات خانواده‌اش او را در محلی نه‌چندان دور از خانه از دست دادند.

ادامه

ابراهیم حاجتی…

آقای حاجتی دانش‌آموز آرام و باهوشی از یک روستای کوچک در استان خراسان رضوی بود.

ادامه