امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
محسن
محسن
احمدعلی
احمدعلی
زکریا
زکریا
منوچهر
منوچهر
جلال
جلال
حبیب‌الله
حبیب‌الله
محمدعلی
محمدعلی
مهران
مهران
صادق
صادق
فرشاد
فرشاد
غلامرضا (مظفر)
غلامرضا (مظفر)
سیدحمید
سیدحمید
عبدالرحیم (رحیم)
عبدالرحیم (رحیم)
سعید
سعید
محمد
محمد
۲۴۸۹۳
قربانی خشونت دولتی در امید
هر یک روزی به بی‌داد و نامردمی از زندگی محروم شده‌اند

یادبود امید

اقدام شما مؤثراست
با یاری به ما در ثبت تاریخ مشارکت کنید

زنان و مردانی که با سرگذشتشان در این صفحه آشنا می شوید امروز شهروندان شهری خاموش اند که امید نام دارد. در این شهر قربانیان جبر و ستم از یاد و خاطره حیاتی دیگر یافته اند.

این‌ جا شهروندان را اصل، نسب، مذهب، قومیت و ملیت های گوناگون است، با کردار و پندارهای گوناگون و گاه متضاد. اما پیوندشان را درامید انسانیت و حقوق طبیعی شان قوام می بخشد. دلیل اشتراکشان در شهروندی این است که هر کدام یک روز به بی‌داد و نامردمی از حق حیات محروم شده اند. و آن روزکه سرنوشتی به تباهی کشیده می شد، زندگی خانواده ای متلاشی می گردید و دردی توصیف ناپذیر بر آنان تحمیل می شد، این همه را جهان دورادور نظاره می کرد.

مهدی بمی…

در سال ۱۳۹۵ به همراه سه نفر دیگر در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شد.

ادامه

کریم زرگر…

پایه‌گذار مؤسسه «راه معرفت» بود که با اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق «تبلیغ و ترویج جنبش نوظهور عرفانی اکنکار» به اعدام محکوم شد

ادامه

فرهمند صادق وزیری…

با خانواده، دوست، آشنا و همسایه مهربان بود. او زمانی تصمیم به خروج از کشور گرفت که متوجه شد فرزندانش به علت سوابق سیاسی پدر و مادر قربانی تبعیض های اجتماعی هستند.

ادامه