برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران

عبدالرحمن برومند

بنیاد عبدالرحمن برومند، و طرح اصلی آن، امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر، برای پیشبرد آرمان های برومند ایجاد شده است.

بیشتر بدانید

درباره بنیاد

بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد) نهادی است غیر انتفاعی و غیر دولتی که برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران پایه‌گذاری شده است.

 بنیاد که به یاد دکتر عبدالرحمن برومند نامگذاری شده، مستقل است و وابستگی سیاسی به هیچ حزب یا گروهی ندارد. عبدالرحمن برومند زندگی خود را وقف پیشبرد دموکراسی در ایران کرده بود. او به تاریخ ٢٩ فروردین ١٣٧٠ در پاریس به دست مأموران جمهوری اسلامی ترور شد.

 

هدف بنیاد تضمین و حفظ تمامی حقوق بشر برای همۀ ایرانیان بدون هیچ تبعیضی است

اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و دیگر اسناد و ابزار حقوقی مربوط به آن رهنمون این بنیاد است. بنیاد اساس فعالیت‌های خود را بر این اصل قرار می‌دهد که باید تمام این حقوق بدون استثناء و هیچ‌گونه تبعیض جنسی، نژادی، ملی، اجتماعی، مذهبی و عقیدتی محفاظت و ترویج شوند. با علم به اینکه عدم جبران موارد نقض حقوق بشر مانعی است جدی در مقابل استقرار دموکراسی، بنیاد عبدالرحمن برومند برای اجرای عدالت، احقاق حقوق همه قربانیان نقض حقوق بشر و اعاده حیثیت آنان کوشش خواهد نمود.

بر پایه اصول مذکور، بنیاد خود را موظف می‌داند که در جهت گسترش آگاهی عمومی در مورد دموکراسی و حقوق بشر گام بردارد. بنیاد عبدالرحمن برومند امیدوار است به اعاده حیثیت به قربانیان بی‌شمار نقض حقوق بشر در ایران از طریق تحقیق، جمع آوری و انتشار اطلاعات یاری رساند.

بنیاد عبدالرحمن برومند در فعالیت‌های خود از حمایت مالی افراد و سازمان‌های خیریۀ و منابع متعددی برخوردار است. ٦٦%  بودجۀ سالیانۀ بنیاد برومند از سازمان‌های خیریۀ خصوصی آمریکای شمالی و اروپایی، ۷% کمک‌های شخصی است،  منابع دیگر ١% و ٢٦% بودجه بنیاد از بودجۀ عمومی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تأمین شده است.

 

 

 

 

بر اساس بودجه سال ۲۰۱۸