بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

خاطرات قربانیان و عاملان نقض حقوق بشر

ظلم و خشونت اعمال شده بر انسان‌هایی که در چنگال قوه قهریه نظام جمهوری اسلامی اسیر شده اند فراموش نخواهد شد. داستان دردناک این ستم و رنج‌های جانکاه ناشی از آن، باید در حافظه ی جمعی و تاریخی کشور ثبت شده، ساز و کارها و چند و چون آن مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. راه مقابله با فجایع مشابه و بر پایی دموکراسی در جامعه ایران از جمله در حفظ این خاطرات و تأمل درمحتوی آن است. با این هدف مجموعه حاضر را با استفاده از منابع مختلف، گرد آورده ایم. شماری از زندانیان سابق تجربیات و مشاهدات خود را به رشته ی تحریر درآورده و منتشر ساخته اند. بعضی مسئولین نظام نیز در خاطرات خود به کارکرد قوه ی قهریه پرداخته اند. همچنین نامه ها و شکایات زندانیان از وضعیتشان از شواهد ارزشمند تاریخ نظام قضائی جمهوری اسلامی به شمار می رود. چکیده، یا بخش هایی از این اسناد، جمع آوری شده و به تدریج به زبان انگلیسی نیز در دسترس افکار عمومی جهانی قرار خواهد گرفت.

زیر مجموعه‌ها

مطالب این مجموعه: ۱۲
تازه‌ترین مطالب: ۲۳ دی ۱۳۹۰
مطالب این مجموعه: ۲۳۵
تازه‌ترین مطالب: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
مطالب این مجموعه: ۵
تازه‌ترین مطالب: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷