بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

اسناد و مدارک رسمی

در این مجموعه ،اسناد و مدارک دولتی و تحقیقات پلیس در داخل و خارج از کشور در‌باره اعدام‌های فرا‌قضایی و عملیات تروریستی درون و برون مرزی به تدریج جمع‌آوری و قسمت‌هایی از آن‌ها به فارسی و انگلیسی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
۲۱ دی ۱۴۰۰
دادگستاری عمومی سوئد / ترجمه مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۳۰ تیر ۱۴۰۰
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قصاییه جمهوری اسلامی ایران
۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قصاییه جمهوری اسلامی ایران
۷ اسفند ۱۳۹۸
قاضی سید مرتضی موسوی، دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران
۱۳ آبان ۱۳۹۸
مهدی زینالی، رئیس شعبه چهارم دادگاه اتقلاب شهرستان کرج
۱۷ مهر ۱۳۹۷
شعبه ۳ دادگاه کیفری ۱ آستان فارس
۲۶ اسفند ۱۳۹۴
قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران/ دادستانی نظامی
۵ آذر ۱۳۹۲
رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی / پیرعباسی
۲۸ اسفند ۱۳۹۰
معاون دادستان نظامی تهران/ عباس پارسا پور
۲۵ آذر ۱۳۸۸
دادگاه شعبۀ ششم کیفری استان آذربایجان شرقی
۱۹ شهریور ۱۳۸۵
قاضی دیوان عالی قضایی آلمان فدرال کارلسروهه / ترجمه از متن اصلی آلمانی
۱۴ اسفند ۱۳۷۴
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۳ دی ۱۳۶۴