بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

یعقوب یقینی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۴ مهر ۱۳۵۸
محل: زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: همکاری با ساواک، پليس سياسی

ملاحظات

خبر اعدام آقای یعقوب یقینی در روزنامه های کیهان (۱۴ مهر ۱۳۵۸)، انقلاب اسلامی (۱۵ مهر ۱۳۵۸) و جمهوری اسلامی (۱۴ مهر ۱۳۵۸) چاپ شد. اطلاعات تکمیلی در این مورد از روزنامه ی کیهان مورخ ۱۱ و ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ به دست آمده است.

آقای یقیینی عضو اداره اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در تبریز بود و بنابر گزارش ها، وظایف «رهبری عملیات» و «سربازجویی» را بر عهد داشت. وی هم چنین بنا بر ادعای کیهان « رییس امنیت داخلی در شهرهای تهران، رشت، انزلی، کرمانشاه و تبریز» بود(جمهوری اسلامی و کیهان، ۱۴ مهر ۱۳۵۸ و انقلاب اسلامی، ۱۵ مهر ۱۳۵۸).

دستگیری و بازداشت

در مورد نحوه ی درگیری و شرایط بازداشت متهم اطلاعاتی در دست نیست.

دادگاه

روزنامه ی کیهان مورخ ۱۱ مهرماه ۱۳۵۸ خبر از شروع محاکمه ی آقای یقینی و ۱۱ تن دیگر در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز داده است. این محاکمه تا ۱۳ مهرماه ادامه داشته و ۶ جلسه به طول انجامیده است. به نظر می رسد صرفا جلسه ی دوم دادگاه مربوط به آقای یقینی بوده و از آن جلسه نیز مدت کمی به آقای یقینی اختصاص داشته است زیرا جلسه در ساعت ۵ عصر تشکیل شده و در آن نه تنها کیفرخواست متهمین تا ردیف ۶ قرائت گشته، بلکه محاکمه ی دو متهم دیگر نیز انجام گرفته و شهادت ۱۰ تن علیه یکی از آن ها استماع گردیده است (کیهان، ۱۲ مهر ۱۳۷۹).

اتهامات

اتهامات فردی آقای یقینی دقیقا مشخص نیست اما در گزارش روزنامه ی کیهان آمده است که اتهام تمامی ۱۱ تنی که در دادگاه با آقای یقینی محاکمه شده اند « همکاری با رژیم سابق، شکنجه، شرکت در کشتار مرد مجاهد آذربایجان و ...» بوده است (کیهان، ۱۱ مهر ۱۳۵۸).

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای یقینی اطلاع زیای در دست نیست. در گزارش کیهان نشانی از دسترسی متهم از وکیل مدافع متهم نیست و مشخص نمی باشد آیا او به بقیه ی تضمینات دادرسی عادلانه و دفاع موثر مانند امکان احضار شهود به نفع خود، سوال از شهود دادستانی و غیره را داشته است یا خیر.

به نظرمی رسد که آقای یقینی اتهامات وارد بر خود را رد کرده است در قسمتی از گزارش کیهان از قول آقای یقینی آمده است: «من وقتی در کرمانشاه بودم می دانستم جلساتی در منازل تشکیل می شود. و اعلامیه های امام خمینی تکثیر و پخش می شود ولی عامدا از کنار این مسئله به سادگی می گذشتم.» در این جا به نظر می رسد که قاضی دادگاه گاه از مسیر بیطرفی ای که لازمه ی کار قاضی است خارج شده و نقش دادستان را ایفا می کرده است. مثلا در همین جلسه در جواب این استدلال آقای یقینی از وی پرسیده است که چقدر حقوق می گرفته و بعد از فهمیدن مبلغ حقوق ماهیانه ی آقای یقینی خطاب به وی گفته است: « بزرگترین دشمن رژیم منحوس پهلوی امام خمینی بود و ساواک به شما ۱۱ هزارتومان پول می داد که اجازه بدهید اعلامیه های قاطع ترین دشمن رژیم را پخش کنند؟ و شما در داخل ساواک باشید و عکس العملی نشان ندهید؟ انتظار دارید دادگاه این حرف را از شما بپذیرد؟» (کیهان، ۱۲ مهر ۱۳۵۸)

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی تبریز آقای یقینی را در مورد اتهامات وارده گناهکار شناخته و وی را «محارب با خدا و مفسد فی الارض» اعلام کرده و به مرگ محکوم کرد. این حکم کمتر از دو ساعت بعد بین ساعت ۱ تا ۱:3۰ بامداد روز ۱۳ مهرماه در محوطه ی زندان تبریز اجرا شد (کیهان و جمهوری اسلامی، ۱۴ مهر ۱۳۵۸، انقلاب اسلامی، ۱۵ مهر ۱۳۵۸).

تصحیح و یا تکمیل کنید