بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه، ماده ۸

کلیه افراد دستگیر، بازداشت یا زندانی شده فرصت و زمان و تسهیلات کافی برای ملاقات و ارتباط و مشورت با وکیل، بدون تأخیر، دخالت و سانسور و با قید کامل مجرمانه بودن، خواهند داشت. این مشورت در معرض دید ولی در فاصله ای که حرفها توسط ضابطین قانون شنیده نشود صورت خواهد گرفت.