بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی‌اصغر غلامی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳ آبان ۱۳۶۰
محل: مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی; آشوب و اغتشاش; ترور یا سوء قصد به جان مقامات جمهوری اسلامی; نگهداری اسلحه; چاپ/پخش اعلامیه

ملاحظات

خبر اعدام آقای علی‌اصغر غلامی فرزند حیدرقلی و ۱۸ نفر دیگر دوشنبه ۱۸ آبانماه ١٣٦٠ در روزنامه کیهان به چاپ رسید. اسامی و جرائم متهمین در اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی مشهد انتشار یافت.

هم‌چنین خبر این اعدام در ضمیمۀ شمارۀ ۲٦۱ نشریۀ مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱٥ شهریور ۱۳٦٤ نیز به چاپ رسیده است. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

براساس اطلاعات موجود، آقای علی‌اصغر غلامی ، ساکن آمل و از هواداران سازمان فدائیان خلق – اقلیت بود.

در سال ۱۳٤۹ سازمان چریکهای فدائی خلق، متأثر از انقلاب کوبا و جنبش چریکی آمریکای لاتین، با ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه، از ادغام دو گروه چریکی مخالف رژیم شاه به وجود آمد. این سازمان پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نفی مشی چریکی پرداخت و بر سر حمایت یا عدم حمایت از جمهوری اسلامی و شوروی، منشعب شد. سازمان فداییان خلق (اقلیت) مخالف با جمهوری اسلامی بود و عمدتا در جنبش کارگری و سیاسی فعالیت می‌کرد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای غلامی در دست نیست.

دادگاه

براساس اطلاعیه دادستانی کل انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی مشهد حکم آقای غلامی و ۱۲ نفر دیگر را صادر کرده است. اما اطلاع دقیقی در باره‌ جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

بنابر گزارش اطلاعیه‌ روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی مشهد، اتهامات آقای علی‌اصغر غلامی و ۱۲ نفر دیگر بطور جمعی این گونه عنوان شد: «فعالیت مستمر و پیگیر جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، ترورهای متعدد، آتش سوزی- کشف سوزن های انفجاری از آنها و حمل اعلامیه های منافقین»

مدارک و شواهد

بر اساس اطلاعیه دادستانی کل انقلاب اسلامی از متهمین «سوزن انفجاری» کشف شده است.

دفاعیات

از دفاعیات آقای غلامی اطلاعی در دست نیست.

حکم

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، آقای علی‌اصغر غلامی "مفسدفی‌الارض و محارب با خدا و باغی" شناخته شد و به اعدام محکوم گردید. حکم صادره در چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ١٣٦٠ به اجرا در آمد و نامبرده تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید