بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مجید کیانی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۷ شهریور ۱۳۶۰
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران

ملاحظات

خبر اعدام آقای مجید کیانی فرزند مراد و ۱٤ نفر دیگر، دوشنبه ۹ شهریور ماه ١٣٦٠ در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید. متن اطلاعیه در رابطه با اعدام، از سوی روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی در اختیار جراید قرار گرفت. آقای کیانی یکی از ٤۳٠ نفریست که نامشان در لیست «شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. این فهرست، اسامی اعضای سازمان پیکار را در برمی‌گیرد که پس از انقلاب ۱۳٥۷ بیش از ٤٠٠ نفرشان اعدام شده‌اند. همچنین خبر این اعدام در ضمیمه شماره ۲٦۱ نشریه مجاهد، ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱٥ شهریور ۱۳٦٤ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند که از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. وی دانشجو و مجرد بود.

در اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی آمده است: «درود به رزمندگان جبهه‌های نبرد با کفر جهانی به سرکردگی آمریکای خونخوار و درود به امت قهرمان و شهیدپرور که در جبهه داخلی عرصه را بر منافقان کوردل و جنایتکار تنگ نموده و هر روز که می‌گذرد عده دیگری از این جنایتکاران به قرآن و اسلام را دستگیر و تحویل نیروهای انتظامی و قضائی می‌دهند و به ندای قرآن لبیک می‌گویند که یاایها النبی جاهدا الکفار و المنافقین و اغلط علیهم» [سوره توبه، آیه ٧٣].

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳٥۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را «سوسیال امپریالیست» و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروه‌های دیگر موسوم به «خط سه» به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳٦۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که با موج سرکوب گروه‌های مخالف رژیم همزمان بود. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

در اطلاعیه روابط عمومی دادستانی، اتهامات آقای کیانی چنین کندرج شده است: «عضویت در خانه تیمی و یکی از عناصر فعال و برجسته بخش دانش آموزی و دانشجویی گروهک آمریکایی پیکار و مسئول ارتباطات». همچنین در اطلاعیه آمده است که دو تن از جمله آقای کیانی «بطور حرفه‌ای و مخفی تمام وقت در خدمت سازمان جهنمی پیکار قرار داشتند و از سازمان حقوق و مستمری دریافت می‌کرده‌اند.»

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، آقای کیانی «مفسد فی الارض و باغی و محارب با خدا و رسول خدا» شناخته شد و به اعدام محکوم گردید. او روز ۷ شهریور ماه ١٣٦٠ تیرباران شد. وی ٢١ سال داشت.

تصحیح و یا تکمیل کنید