بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد ایمانی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸
محل: مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: شکنجه; قتل عام

ملاحظات

سرلشگر محمد ایمانی یکی از ۴۳۸ نفریست که اعدامشان در گزارش اسفند ۱۳۵۸ سازمان عفو بین الملل اعلام شده است. سازمان عفو بین الملل، بر مبنای گزارشات رسانه های ایرانی وخارجی و خبرگزاری رسمی پارس لیستی از متهمینی را که دادگاه های انقلاب از زمان تأسیس تا مرداد ۱۳۵۸ محکوم کرده اند تهیه کرده و در این گزارش منتشر کرده است. هم چنین خبر اعدام آقای ایمانی در روزنامه ی کیهان مورخ ۳ اردیبشت سال ۱۳۵۸همراه دو تن دیگر درج شد.

سرلشکر ایمانی رییس شهربانی شهرهای استان خراسان بود.

دستگیری و بازداشت

از نحوه ی دستگیری و شرایط بازداشت آقای ایمانی اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

محاکمه ی آقای ایمانی همراه دو نفر دیگر در نخستین دادگاه انقلاب مشهد که در سالن سابق حزب رستاخیز و بنا به ادعای روزنامه ی کیهان با حضور ۵۰۰ تن از کشته شدگان در رژیم سابق تشکیل شده بود. نظر به این که طبق گزارش کیهان از جلسه ی دادگاه، استماع شهود و ادله علیه یکی دیگر از متهمین ۵ ساعت از وقت دادگاه را به خود اختصاص داده بود و مدافعات وی ساعت ۸:۳۰ شب به پایان رسید و حکم روز بعد قبل از سپیده دم اجرا شد، به نظر می رسد که محاکمه ی ایشان یک جلسه بیشتر نبوده که بیشتر آن به استماع شواهد علیه متهم اختصاص یافته است تا دفاعیات ایشان (کیهان).

اتهامات

وی متهم به ۱۱ مورد کشتار مردم شده و هم چنین اتهامات سرکوب و شکنجه ی آزادیخواهان و افساد فی الارض به هر سه نفر از متهمان حاضر در دادگاه نسبت داده شد.

مدارک و شواهد

بنا برگزارش روزنامه ی کیهان مدارک علیه آقای ایمانی نوارهای کاستی حاوی دستورات سرلشکر ایمانی و اظهارات شهود از جمله پدر یکی از کشته شدگان بود.

دفاعیات

از جزئیات دفاعیات سرلشکر ایمانی اطلاعی در دست نیست اما بنا بر گزارش روزنامه ی کیهان وی در دفاع از خود عنوان کرد که در فضای اختناقی که بر استانداری حاکم بوده؛ مجبور به ادامه ی کار خود بوده است. مشخص نیست که آیا آقای ایمانی امکان دفاع موثر از خود مانند احضار شهود به نفع خود و یا جرح شهود دادستانی را داشته است و یا از خدمات قضایی وکیل برخوردار بوده است یا خیر.

حکم

به گزارش کیهان دادگاه انقلاب مشهد آقای ایمانی را همراه با دو متهم دیگر حاضر در دادگاه به جرم کشتار و سرکوب مردم، شکنجه ی آزادیخواهان و افساد فی الارض به اعدام محکوم کرد. به طور دقیق مشخص نیست موارد محکومیت آقای ایمانی به صورت فردی چه بوده است. ایشان در سحرگاه روز ۳ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید