بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

بهادر نظام خان مهیمی

درباره

سن: ۲۸
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (شيعه)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۲ شهریور ۱۳۶۲
محل: جيرفت، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: جرم نا‌مشخص; محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان; طرفداری از گروه‌های چريکی مخالف نظام; نگهداری اسلحه; شرکت در درگیری با برادران پاسدار و بسیجی; قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی; افساد فی‌الارض

ملاحظات

اطلاعات درباره آقای بهادر نظام خان مهیمی، فرزند علیخان، توسط آشنایان ایشان از طریق چند فرم الکترونیکی به بنیاد برومند ارسال شده است. خبر اعدام وی و ۲ نفر دیگر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۶۳ منتشر شد.

بنابرگزارشات موجود، آقای مهیمی در سال ١٣٣۵ در میش پدوم، در نزدیکی کهنوج (استان کرمان) متولد شد. وی مجرد، دارای تحصیلات دیپلم، کشاورز و از خوانین جیرفت و کهنوج بود.

دستگیری و بازداشت

آقای بهادر نظام خان مهیمی روز ٢٠ فروردین ١٣۶٣ در جیرفت (استان کرمان) بازداشت شد. بنابرگزارشات ارسالی برای بنیاد برومند، وی از داشتن وکیل مدافع محروم بوده و تنها دوبار اجازه ملاقات با خانواده داشته است.

دادگاه

در گزارش روزنامه آمده است که آقای مهیمی در دادگاه انقلاب اسلامی جیرفت و کهنوج محاکمه شد. بنابرگزارش یک فرم الکترونیکی وی در جیرفت محاکمه شده است.

اتهامات

در گزارش روزنامه اتهامات آقای مهیمی چنین اعلام شد: «اقدام مسلحانه علیه امنیت جمهوری اسلامی از طریق همکاری با دیگر خوانین واشرار یاغی، اخاذی از مردم محروم در منطقه جیرفت و کهنوج، ایجاد رعب و وحشت و تهدید مسلحانه در بین اهالی، شرکت در به شهادت رساندن دو تن از برادران پاسدار و یکی دیگر از برادران حزب اللهی و حمل و نگهداری سلاح جنگی و همکاری با گروهکهای الحادی.»

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای مهیمی نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای مهیمی اطلاعی در دست نیست.  

حکم

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی جیرفت و کهنوج و تأیید شورای عالی قضائی آقای مهیمی محارب با خدا و مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم شد. وی نیمه شب دوشنبه ۱۲ شهریور ١٣۶٣ در جیرفت تیرباران شد. وی ٢٨ ساله بود. بنابر گزارش ارسالی برای بنیاد برومند، مقامات ابتدا از دادن جسد وی و دو اجساد دو تن دیگر از بستگانش به خانواده آنها جلوگیری بعمل آوردند اما بخاطر شلوغ شدن شهر اجساد را تحویل دادند که در کهنوج و در آرامگاه خانوادگی ناصرآباد دفن شدند. بنابرهمین گزارش، کلیه اموال حاج علی خان مهیمی در جیرفت و رودبار جنوب مصادره و به بنیاد مستعضفان وا گذار گردید.    

تصحیح و یا تکمیل کنید