بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌ها ومدافعان ایرانی حقوق بشر

مرکز اسناد حقوق بشر ایران

اهداف مرکز اسناد حقوق بشر ایران مرکز اسناد حقوق بشر ایران مرکز مستقل و غیر انتفاعی است که در سال ١٣٨٣ توسط پژوهشگران و وکلای حقوق بشر تأسیس شد. اهداف مرکز:

به وجود آوردن آرشيوي جامع و عيني از موارد تخلف حقوق بشر در ايران از انقلاب ١٣٥٧ به بعد و تعيين مسئوليت تخلفات حقوق بشر بر اساس اين آرشيو؛

در دسترس قرار دادن اين آرشيو به گونه اي که براي عموم مردم و محققان و آموزگاران قابل دستيابي باشد؛

ترويج مسئوليت پذيري، احترام به حقوق بشر و قانونمندي در ايران؛ و تشويق براي برقراري گفتگويي آگاه ميان محققان و عموم مردم چه در ايران و چه خارج از ايران درباره وضعيت حقوق بشر در ايران. مركز اسناد حقوق بشر ایران بر این باور است كه ترویج مسئولیت پذیری و ارتقای فرهنگ حقوق بشر در ایران برای امنیت و صلح پایدار ایران و خاورمیانه اهمیت به سزایی دارد. چنان كه به كرّات مشاهده شده، هنگامی كه نهادها و جامعه مدنی كشوری ضعیف باشد و یا فرهنگ حقوق بشر و حكومت دموكراسی تثبیت نشده باشد، بركناری یك رژیم خودكامه لزوماً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر نمی‌شود. با ارائه گزارشهای جامع حقوق بشر به ایرانیان، ارائه اطلاعات درباره موارد نقض حقوق بشر در زمان گذشته و حال و همچنین اطلاعات در مورد استانداردهای جهانی حقوق بشر، به خصوص میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، برنامه های مركز اسناد حقوق بشر ایران توانایی ایرانیان را در مطالبه مسئولیت پذیری، اصلاح نهادهای دولتی، اشاعه روحیه صداقت و شفافیت در كار و احترام به حقوق بشر، منسجم‌تر خواهد كرد.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۲۱ مرداد ۱۴۰۰
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۱۶ آبان ۱۳۹۲