بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌ها ومدافعان ایرانی حقوق بشر

کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر

کمیته گزارشگران حقوق بشر با نام سابق «کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر») برای پوشش اخبار حقوق بشر در ایران، در ۱۰ اسفند ۱۳۸۴ توسط چند تن از دانشجویان دانشگاه‌های ایران در داخل کشور تاسیس شد.

فعالیت این کمیته در ابتدا بیشتر درخصوص اخبار زندانیان سیاسی بود و بعد از دو سال فعالیت به حوزه‌های اخبار دانشجویان و دانشگاه‌ها، زنان، جامعه و کودکان نیز گسترش یافت و در این مدت حدود ۲۰۰ اطلاعیه، گزارش و بیانیه منتشر کرد.این کمیته ضمن بیان اعتقاد و التزام خود به منشور جهانی حقوق بشر خواستار اجرای آن در تمامی زوایای زندگی مردم ایران است:.

از این رو پایبندی خود را به اصول زیر اعلام میداریم"

1.این کمیته تشکلی مستقل بوده و به هیچ حزب و جناح خاصی تعلق ندارد و فاقد ماهیت سیاسی میباشد.

2.ارائه ی گزارش و آگاهی رسانی نسبت به تمامی افرادی که به نوعی حقوق انسانی آنها مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته؛ اعم از زنان، کودکان، زندانیان، کارگران و ...

3. تلاش در جهت جلوگیری از نقض مستمر حقوق بشر از طریق تنویر افکار عمومی و استمداد از سایر نهادهای داخلی و نیز سازمانهای بین المللی حقوق بشر.

4. ایجاد بستری مناسب به منظور جلب توجه دستگاه حاکم نسبت به عواقب وخیم نقض حقوق اساسی شهروندان.

لازم به ذکر است تمامی اعضای کمیته خود را موظف میدانند با هدف بهبود وضعیت حقوق بشردر ایران ، در عین پایبندی کامل به اصول ذکر شده فعالیت خود را در این راستا تنظیم نموده و تداوم دهند."