بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌ها ومدافعان ایرانی حقوق بشر

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نام گروهی است که توسط یک زندانی سیاسی سابق، کیوان رفیعی، در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ تأسیس شده است. این مجموعه، که با موضع دفاع از مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران شکل گرفت، تلاش می‌نماید تا با ارتقای سطح آگاهی جامعه به واسطه آموزش و اطلاع‌رسانی حقوق بشر را در جامعه ایران نهادینه، حمایت و ابقا نماید.

نیروی این مجموعه از طریق عضو گیری شکل گرفته و اعضای آن علناً فعالیت می کنند. فعالان حقوق بشر در ایران و کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران دو سازمان حقوق بشری داخل کشور بوده اند که فعالیت هایشان و پوشش خبری که به موارد نقض حقوق بشر داده اند، تأثیری بسزایی در آگاه سازی افکار عمومی ایران و جامعه بین المللی از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران داشته اند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در سال ١٣٨٨ یک آژانس خبری برای پوشش دادن به موارد نقض حقوق بشر ایجاد نمود. بسیاری از همکاران و اعضای این مجموعه دانشجو هستند. پس از اعتراضات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ مجموعه هدف سرکوب شدید مقامات امنیتی کشور قرار گرفت بطوریکه در اسفند ماه این سال بیش از چهل تن از اعضاء و همکاران این مجموع در سر تاسر کشور در بازداشت به سر می بردند.

هرانا- خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۰ آذر ۱۳۹۳
خبرگزاری هرانا
دی ۱۳۹۲ — بهمن ۱۳۹۲
یک زندانی/مصاحبه با هرانا
۲۹ آبان ۱۳۹۲
خبرگزاری هرانا
دی ۱۳۹۱ — بهمن ۱۳۹۱
باتیر شاه محمداف
۷ دی ۱۳۹۱
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲ مهر ۱۳۹۱
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
شهریور ۱۳۹۱ — مهر ۱۳۹۱
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۲ خرداد ۱۳۹۱
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۳۱ فروردین ۱۳۹۱
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱ فروردین ۱۳۹۱
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
اسفند ۱۳۹۰ — فروردین ۱۳۹۱
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱ بهمن ۱۳۹۰
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۳۰ بهمن ۱۳۸۸