بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌ها ومدافعان ایرانی حقوق بشر

عدالت برای ایران

سازمان غیردولتی عدالت برای ایران که در جولای سال ٢٠١٠ تاسیس شده است، با استفاده از روشهایی چون مستند سازی موارد نقض حقوق بشر، جمع آوری اطلاعات و تحقیق پیرامون مقاماتی که در نقض شدید و گسترده حقوق بشر در ایران نقش داشته اند و نیز تلاش برای استفاده از مکانیزمهای قضایی و سیاسی بین المللی، به دنبال تحقق عدالت، رفع مصونیت و پاسخگویی عاملان و آمران نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. در همین راستا، عدالت برای ایران در چارچوب پروژه "جنایت بی عقوبت"، در حال مستند کردن موارد تجاوز و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن از آغاز جمهوری اسلامی تاکنون است. قسمت اول این تحقیق که به موارد شکنجه جنسی در زندان های دهه ٦٠ اختصاص دارد منتشر شده است و دو قسمت دیگر آن نیز به زودی منتشر خواهد شد. این پروژه با نگاه جنسیتی به شکنجه و زندان در دهه های متفاوت سعی دارد موضوع خشونت و آزار و شکنجه زندانیان سیاسی زن را مطرح کرده و ضمن به رسمیت شناختن درد و رنج قربانیان، عاملان و آمران این جنایات را نیز به افکار عمومی جامعه معرفی کرده و با ارائه اسناد و تا حد امکان در جهت پاسخگو کردن و مجازات آنان اقدام نماید. عدالت برای ایران همچنین در حال آماده سازی و تکمیل یک بانک اطلاعاتی از مشخصات و سایر جزییات مربوط به ناقضان حقوق بشر است. این بانک اطلاعاتی نه تنها به منظور اقدام حقوقی، بلکه به منظور بالابردن آگاهی جمعی درباره ناقضان حقوق بشر و آغاز روند پاسخگویی ایجاد شده است.