بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

تشدید فشار بر کهن سال‌ترین زندانی عقیدتی همچنان ادامه دارد

خبرگزاری هرانا
خبرگزاری هرانا
۱۹ دی ۱۳۹۱
خبرنامه

باوجود برداشته شدن ممنوعیت ملاقات و تلفن برای محمد حسین نخعی در زندان وی همچنان با برخوردهای تبعیض آمیز روبروست.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حسین نخعی پیرمرد ۸۵ ساله بهایی که در زندان بیرجند دوران حبس را می‌گذراند پس از آنکه مدتی بدون دلیل از ملاقات و تلفن محروم شده بود این ممنوعیت برداشته شد ولی همچنان نامبرده تحت فشار قرار دارد.

از جمله اینکه با این زندانی عقیدتی در زندان بی‌توجه به کهولت سن، برخوردی بی‌ادبانه و غیرمحترمانه صورت می‌گیرد بطوریکه در داخل سلول هم دچار مشکل شده و تخت طبقه سوم به نامبرده داده شده که با توجه به مسن بودن محمد حسین نخعی، بالا و پایین رفتن از تخت برایش بسیار دشوار می‌باشد.

از طرف دیگر اجازه هیچ نوع رسیدگی غذایی و پزشکی به وی داده نمی‌شود بدین صورت که با توجه به اینکه نامبرده احتیاج به معاینه مکرر پزشک و تجویز دارو دارد همچنین به رژیم غذایی متناسب با سنش احتیاج دارد ولی همه این امکانات از این کهنسال‌ترین زندانی عقیدتی – سیاسی ایران دریغ شده است.

یادآوری می‌شود محمد حسین نخعی از اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت که چندی قبل به حکم دادگاه انقلاب بیرجند به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که حکم مزبور در مرحله تجدید نظر قرار دارد.