بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مرحمت زمردی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۵ خرداد ۱۳۶۰
محل: ايران، بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: جرم ضد انقلاب نامشخص

ملاحظات

خبر اعدام آقای مرحمت زمردی (توفان) در ضمیمۀ شمارۀ ۲٦۱ نشریۀ مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱٥ شهریور ۱۳٦٤ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

تأسیس سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان به سال‌های پایانی دهۀ ٦٠ میلادی بازمی‌گردد. سیاست استالین‌زدایی خروشچف، رهبر حزب کمونیست شوروی، به انشعاب‌های گسترده‌ای در احزاب کمونیست کشورهای مختلف، از جمله ایران انجامید. سه تن از رهبران انشعابی حزب توده به نام‌های فروتن، قاسمی و سغایی (١٩٦٣)، "سازمان انقلابی حزب توده ایران" را بنیان گذاشتند و پس از مدتی به دلیل اختلافات سیساسی "سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان" را تأسیس کردند. در آستانۀ انقلاب ٥٧، این سازمان تغییر نام داد و نخست حزب کارگران و دهقانان ایران، و سپس به پیروی از آلبانی که آن را تنها کشور سوسیالیستی قلمداد می‌کرد، حزب کار ایران- توفان نامیده شد.  در جریان این تغییر و تحول، برخی از کادرهای حزب با جدایی از آن، "سازمان کارگران مبارز ایران" را بنیاد گذاشتند.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای زمردی در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات آقای زمردی اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای زمردی نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای زمردی اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

 

 

تصحیح و یا تکمیل کنید