بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

نصرالله نصیرزاده

درباره

سن: ۲۰
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۲ تیر ۱۳۶۰
محل: قائم شهر، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: سرقت; خرابکاری; نگهداری اسلحه; شرکت در درگیری با برادران پاسدار و بسیجی; شرکت در تظاهرات ضد رژيم; شرکت در خانه‌های تیمی; پندار و/يا گفتار ضدانقلابی; ترور یا سوء قصد به جان مقامات جمهوری اسلامی; ضرب و شتم

ملاحظات

خبر اعدام آقای نصرالله نصیرزاده فرزند یعقوب ، سه‌شنبه ۲۳ تیر در روزنامه کیهان و در روزنامه اطلاعات و چهار‌شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۶۰ در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد.

خبر این اعدام در ضمیمۀ شمارۀ ۲۶۱ نشریۀ مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ نیز به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

آقای نصیرزاده، ۲۰ ساله، دانش‌آموز، مجرد، اهل و ساکن قائم‌شهر و از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بود.

سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ١٣۴۴ پایه گذاری شد که از نظر اید‌ئولوژی، تشکیلاتی مذهبی و معتقد به اصول و مبانی اسلام بود. این سازمان، با تفسیری انقلابی از اسلام به مبارزه مسلحانه علیه رژیم محمد رضا شاه پهلوی (١٢٩٨- ١٣۵٩) اعتقاد داشت و مارکسیسم را به عنوان روشی علمی برای تحلیل اقتصادی و اجتماعی از جامعۀ ایران می‌پذیرفت و در عین حال، اسلام را سرچشمه الهام فرهنگ و اید‌ئولوژی خود می‌دانست. در دهه ١٣۵۰، زندانی شدن و اعدام بسیاری از کادرها باعث تضعیف سازمان مجاهدین شد. در سال ١٣۵۴ این سازمان با یک بحران اید‌ئولوژیک عمیق مواجه شد که در طی آن تعداد زیادی از کادرهای سازمان به نقد و نفی اسلام پرداختند و، پس از حذف فیزیکی چند تن از کادرها و تصفیه اعضای مسلمان، مارکسیسم را به عنوان اید‌ئولوژی خود برگزیدند. این اقدام در سال ١٣۵۶ منجر به انشعاب و ایجاد بخش مارکسیست لنینیست سازمان مجاهدین خلق شد. در بهمن ماه سال ١٣۵٧، رهبران زندانی سازمان مجاهدین که هنوز معتقد به اید‌ئولوژی اسلامی بودند، همراه با دیگر زندانیان سیاسی، آزاد شدند و به بازسازی سازمان و عضوگیری پرداختند. پس از استقرار جمهوری اسلامی، مجاهدین که رهبری آیت الله خمینی را پذیرفته، و به دفاع از انقلاب اسلامی برخاسته بودند، حضور در ارگانهای حکومتی و شرکت فعال در حیات سیاسی جامعه را در دستور کار خود قرار دادند. در دو سال اول انقلاب، آن‌ها هواداران بسیاری، به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها، یافتند ولی تلاششان برای کسب قدرت سیاسی، چه از طریق انتصاب توسط مقامات و چه از طریق انتخاب توسط مردم با مخالفت شدید رهبران جمهوری اسلامی روبه رو شد.*

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای نصیرزاده در دست نیست.

دادگاه

بر اساس اطلاعات موجود آقای نصیرزاده در دادگاه انقلاب اسلامی قائم‌شهر محاکمه شد. اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

بر اساس گزارش روزنامه کیهان اتهامات علیه آقای نصرالله نصیرزاده و یک نفر دیگر این گونه عنوان شد: «شرکت در اکثر درگیریهای قائم‌شهر، ایفای نقش رهبری در تظاهرات غیرقانونی و ایراد ضرب و جرح نسبت به افراد مذهبی به وسیله سنگ و کابل و زنجیر، حمله به اتوموبیل دادستانی انقلاب اسلامی قائم‌شهر و مورد ضرب و شتم قرار دادن نامبرده و سرقت اسناد و مدارک موجود در اتومبیل، حمله به ایستگاه راه‌آهن و شکستن شیشه‌های مسجد راه‌آهن، ایجاد درگیری و تحصن و پخش اعلامیه‌های ممنوعه در محیط مدرسه و مورد ضرب و شتم قرار دادن محصلین، آتش زدن ریش شخصی به نام درویش، ایجاد خانه تیمی و شرکت در درگیریهای ۱۳ اردیبهشت سال جاری، مورد ضرب و شتم قراردادن یکی از اعضای سپاه پاسداران و ریختن رنگ بر روی نامبردگان و گروگان گرفتن و شکنجه کردن پاسدار کمیته و مورد ضرب و شتم قرار دادن نامبرده» روزنامه جمهوری اسلامی اتهام آقای نصیرزاده و ۱۱ نفر دیگر را «اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی» اعلام کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

بنا بر گزارش روزنامه‌ کیهان، در حین دستگیری از آقای نصیرزاده و یک نفر دیگر کابل، کارد و زنجیر کشف شد.

دفاعیات

از دفاعیات آقای نصیرزاده اطلاعی در دست نیست.

حکم

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی قائم‌شهر و با تائید شورای عالی قضائی ، آقای نصرالله نصیرزاده "محارب، مفسدفی‌الارض و باغی" شناخته شد و به اعدام محکوم گردید. حکم صادره در سحرگاه روز دوشنبه ۲۲ تیر۱۳۶۰ در قائم‌شهر به اجرا در آمد و نامبرده تیرباران گردید. آقای نصیرزاده۲۰ ساله بود.

_________________________

*كنار گذاشتن كامل مجاهدین از نهادهای دولتی و بستن نشریات و دفاترشان از طرفی، و تناقض بین تفسیر مجاهدین و تفسیر حكومت از اسلام از طرف دیگر، اختلافات بین آن دو را تشدید كرد به طوری که رهبران جمهوری اسلامی مجاهدین را «منافق» می‌نامیدند و طرفداران حزب اللهی رژیم، هواداران این سازمان را در هنگام تظاهرات و پخش نشریاتشان آماج حمله خویش قرار دادند و حتی باعث کشته شدن تنی چند از آنها شدند. روز ٣٠ خرداد ١٣٦٠ مجاهدین برای اعتراض به برخورد رژیم با آنها و عزل بنی صدر، رئیس جمهور وقت، تظاهراتی را سازمان دادند که هزاران تن به خیابانها آمدند و برخی از آنان به مقابله با تهاجم پاسداران و افراد حزب اللهی پرداختند. تعداد تلفات آن روز روشن نیست اما تعداد زیادی از تظاهركنندگان دستگیر و در روزها و هفته‌های بعد اعدام شدند. جمهوری اسلامی پس از آن روز سركوب و كشتاری را آغاز کرد كه در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر بوده است و در طی آن هزاران نفر از طرفداران مجاهدین زندانی یا اعدام شدند. سازمان مجاهدین از ٣١ خرداد قیام مسلحانه علیه رژیم را اعلام كرد و پس از آن تعدادی از مسئولان بلندپایه و طرفداران جمهوری اسلامی را ترور کرد.

در تابستان ۶٠، رهبر سازمان مجاهدین و رئیس جمهور مخلوع (ابوالحسن بنی صدر) از کشور گریختند و در فرانسه مستقر شدند و «شورای ملی مقاومت» را تشکیل دادند. این سازمان پس از اخراج رهبران و تعداد زیادی از هوادارانش از فرانسه، در خرداد سال ١٣۶۶ ارتش رهایی بخش ایران را در عراق پایه گذاری کرد که چندین بار وارد خاک ایران شد. آخرین حمله آن تحت عنوان «عملیات فروغ جاویدان» در مرداد ١٣۶٧ شکست خورد. چند روز پس از شکست این عملیات هزاران نفر از هواداران سازمان که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌بردند در کشتار دسته جمعی سال ٦٧ اعدام شدند. از تابستان ١٣۶٠ به بعد فعالیت های علنی سازمان مجاهدین خلق ایران در خارج از کشور ادامه یافته است. از دامنۀ فعالیت ها و تعداد اعضا و هواداران کنونی سازمان در داخل کشور اطلاع دقیقی در دست نیست.

به رغم اعلام مبارزۀ مسلحانه از سوی سازمان مجاهدین خلق در فردای ٣٠ خرداد ١٣۶٠، بسیاری از هواداران این سازمان، تعلیمات نظامی ندیده بودند، مسلح نبودند و در عملیات نظامی شرکت نداشته‌اند.

تصحیح و یا تکمیل کنید