بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

عادل نوریان

درباره

ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: نامعلوم
محل: قائم شهر، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

این گزارش در باره آقای عادل نوریان از طریق گفتگو با یکی از زندانیانی که در دهه ٦٠ در قائمشهر و ساری زندانی بوده، به دست آمده است. متاسفانه این همبندی اطلاعات بیشتری درباره عادل نوریان در خاطر نداشت. خبر اعدام وی با نام عادل نوریان کوتنایی در ضمیمۀ شمارۀ ۲٦۱ نشریۀ مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱٥ شهریور ۱۳٦٤ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. آقای نوریان متولد قائم‌شهر بود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست جز اینکه او در دهه ٦٠ به اتهام همکاری با مجاهدین دستگیر شد.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات آقای نوریان اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. طبق اطلاعات مندرج در نشریه مجاهد، آقای نوریان در بهمن ماه ١٣٦٣ در قائمشهر تیرباران شد. او ٢١ ساله بود.

وی در همان شهر دفن شده است.

تصحیح و یا تکمیل کنید