بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمود زکی پور

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی

مورد

تاریخ کشته‌شدن: آذر ۱۳۶۶ — دی ۱۳۶۶
محل: استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات در مورد آقای محمود زکی پور از طریق گفتگو با یکی از همسران جانباختگان خاوران به دست آمده است. دانسته‌های تکمیلی از سایت سازمان فدائیان خاق ایران گرفته شده است.

آقای محمود زکی پور در سال ١٣٢٥ در آبادان متولد شد. وی متاهل و یک فرزند دختر داشت. فعالیتهای سیاسی آقای زکی پور به پیش از انقلاب برمی‌گردد. در آن زمان او دانشجوی دانشگاه تهران بود. در سال ١٣٥١ دستگیر شد و تا زمان انقلاب ٥٧ در زندان بود. وی از وابستگان به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بود و در انشعاب این سازمان در سال ١٣٥٩ راه اکثریت را برگزید.

در سال ۱۳٤۹ «سازمان چریکهای فدائی خلق ایران»، متأثر از انقلاب کوبا و جنبش چریکی آمریکای لاتین، با ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه شهری، از ادغام دو گروه چریکی مخالف رژیم شاه به وجود آمد. این سازمان بلافاصله پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نفی مشی چریکی پرداخت و بر سر حمایت یا عدم حمایت از جمهوری اسلامی و شوروی، منشعب شد. سازمان فداییان خلق (اکثریت) جمهوری اسلامی را انقلابی و ضد امپریالیست دانسته و تا اوایل سال ۱۳٦۲ از آن حمایت می‌کرد، از این تاریخ به بعد اعضای این حزب صرفاً به دلیل اعتقادات سیاسی‌شان هدف حملات و سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

دستگیری و بازداشت

محمود زکی پور در سال ١٣٦٢ دستگیر شد. اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت او در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات آقای زکی پور اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای زکی پور در آذر سال ١٣٦٦ در تهران اعدام شد. از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. وی در گورستان خاوران دفن است.

تصحیح و یا تکمیل کنید