بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

زهره (شراره) فیلی‌زاده

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات دربارۀ خانم زهره (شراره) فیلی‌زاده از طریق دو تن از همبندیهای وی گردآوری شده است. خانم فیلی‌زاده دانشجوی رشته روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه شیراز و هوادار چریکهای فدائی خلق شاخه اشرف دهقانی بود.

به گفته همبندیهایش، شراره فیلی‌زاده آدمی بسیار مهربان بود و تا می‌توانست به دیگران کمک می‌کرد. در بین زندانیان هم‌سلولیش از محبوبیت زیادی برخوردار بود. در مواضع سیاسیش زنی استوار و مقاوم بود و هیچ وقت در مبارزه‌اش تردید نکرد.

در سال ۱۳٤۹ چریکهای فدائی خلق، متأثر از انقلاب کوبا و جنبش چریکی آمریکای لاتین، با ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه شهری، از ادغام دو گروه چریکی مخالف رژیم شاه به وجود آمد. این سازمان پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نفی مشی چریکی پرداخت و بر سر حمایت یا عدم حمایت از جمهوری اسلامی و شوروی، منشعب شد. تعدادی از اعضای سابق سازمان فدائیان خلق که به مبارزه چریکی پایبند ماندند، گروه مستقل چریکهای فدائی خلق (شاخۀ اشرف دهقانی) را تشکیل دادند.

دستگیری و بازداشت

شراره فیلی‌زاده در سال ۱۳٦۱ دستگیر و به اوین برده شد. در طول مدتی که در زندان بود در طبقه بالای بند ۲٤۰ (که بعدها بند ٤ نامیده می‌شد) در اتاق ٤ (اتاق چپ‌ها) بود. در بازجوئی، او را شکنجه کرده بودند. به گفته همبندیهایش، وقتی شراره وارد بند شد، در اثر شکنجه پاهایش بسیار صدمه دیده بود و نمی‌توانست روی پاهایش راه برود.

دادگاه

خانم فیلی‌زاده دو بار محاکمه شد. در دادگاه اول به ۱۲ سال حبس محکوم گردید. ولی به گفته یکی از همبندیهای شراره، پس از چندی اطلاعات دیگری دربارۀ وی توسط یکی از همبندیها و هم‌گروهش که در اثر شکنجه‌های معروف به تابوتها در قزل حصار تواب شده بود، لو رفت. به این دلیل شراره را دوباره بازجوئی و محاکمه کردند.

«تابوت» یک از شیوه‌های متداول شکنجه، به معنی نشاندن زندانی در جعبه‌ای با چشم‌بند است. دیوارهای تخته‌ای جعبه، در دو طرف زندانی، امکان هر گونه حرکتی را سلب می‌کرد. باز بودن پشت جعبه، این امکان را فراهم می‌کرد که زندانی در تمام اوقات زیر نظر باشد. زندانی وادار می‌شد برای ماه‌های متوالی در این جعبه بنشیند و حتی حق صحبت کردن نداشت.

اتهامات

از اتهامات خانم فیلی‌زاده اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

خانم زهره فیلی‌زاده در دادگاه دوم به اعدام محکوم گردید. او در سال ۱۳٦۳ (اواخر بهار یا اوائل تابستان) در اوین اعدام شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید