بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

قاسم گلشن

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱ تیر ۱۳۶۰
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران

ملاحظات

خبر اعدام آقای قاسم گلشن و ۸ نفر دیگر، چهارشنبه ۳ تیر ماه ١٣٦٠ در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید. متن اطلاعیه در رابطه با اعدام و مشخصات و جرائم آنان از سوی روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی مرکز، در اختیار خبرگزاری پارس قرار گرفت. روابط عمومی دادستان انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی در روز بعد اطلاعیه تصحیحی صادر کرد و اشتباه خود را در رابطه با جرائم او تصحیح نمود. خبر اعدام آقای گلشن در نشریه "پیکار" شماره ۱۱۳، دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٦۰، ارگان سازمان "پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" همراه با نام ٦٦ تن دیگر، نیز آمده است. همچنین آقای گلشن یکی از ٤۳٠ نفریست که نامشان در لیست "شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. خبر این اعدام در ضمیمه شماره ۲٦۱ نشریه مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱٥ شهریور ۱۳٦٤ نیز به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳٥۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروههای دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳٦۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروههای مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

بنا بر اطلاعیه تصحیحی روابط عمومی دادستان انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی، آقای گلش قبل از ۳۰ خرداد ماه ۱۳٦۰ دستگیر شد. ولی اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

ابتدا، اتهامات آقای گلشن "عضو فعال پیکار، به جرم ایراد ضرب و جرح مردم، شرکت در مقابله مسلحانه گروهکها علیه نظام جمهوری اسلامی، همراه داشتن مقادیر زیادی اسید، فلفل، سرکه و آلات قتاله و ارتداد" اعلام گردید. در اطلاعیه تصحیحی روابط عمومی دادستان انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی در تاریخ ٤ تیر ماه ۱۳٦۰، اتهامات آقای گلشن به "همکاری فعال با سازمان وابسته و ضدانقلابی پیکار، مسئولیت گروه تیمی و تشکیل و شرکت در خانه تیمی، ایجاد مرکز توزیع و انتشار نشریات و اعلامیه ها و بولتن های سازمان پیکار، تهیه مقالات و طرحها و گزارشات جهت این نشریه، ایجاد آشوب و بلوا در سطح اجتماع و تهیه گزارش از مناطق و مکانهای مختلف، از جمله پادگانها برای ضربه زدن به حکومت اسلامی است" تغییر کرد.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز آقای قاسم گلشن، "باغی، مرتد، محارب و مفسد" شناخته شد و محکوم به اعدام گردید و حکم صادره ۹ شب روز دوشنبه اول تیر ماه ۱۳٦۰ در محوطه زندان اوین به مورد اجرا گذارده شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید