بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مهرداد مهرپور

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۹ تیر ۱۳۶۱
محل: استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی; پندار و/يا گفتار ضدانقلابی; عضویت در گروه چریکی مخالف نظام; چاپ/پخش اعلامیه; جرم ضد انقلاب نامشخص; ارتداد

ملاحظات

خبر اعدام آقای مهرپور و ۵ نفر دیگر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۵ مرداد ۱۳۶۱ منتشر شده است.

خبر اعدام آقای مهرپور (اتحادیه کمونیست‌ها) در ضمیمۀ شمارۀ ۲۶۱ نشریۀ مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ نیز به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

اتحادیۀ کمونیستها توسط مخالفان تبعیدی رژیم پهلوی ایجاد شده بود که غالباً متعلق به کنفدراسیون دانشجویی بودند. آنها پیروان آموزه‌های «ماﺌو تسه تونگ» بودند و به جنگ چریکی اعتقادی نداشتند. در دوره انقلاب ۱۳۵۷ گروه دچار انشعابات مختلف شد که ناشی از تفاوتهای ایدﺌولوژیک بود. یکی از مهمترین این شکافها زمانی رخ داد که گروهی تصمیم گرفتند که اسلحه در دست گیرند و شهری در ایران را تسخیر کنند. این برنامه که در میان سرکوب همه جانبۀ کمونیستها توسط دولت اسلامی انقلابی طرح ریزی شده بود، اتحادیه را به دو بخش تقسیم کرد: گروهی که به جنبش مسلحانه اعتقاد داشتند و گروهی که مخالف آن بودند.

در زمستان سال ۱۳۶۰ اعضای مسلح اتحادیه در جنگلهای شمال ایران، نزدیک شهر آمل، مخفی شدند. این گروه که به گروه جنگل شهرت داشتند چندین مرتبه با پاسداران انقلاب درگیر شدند و سرانجام به امید آنکه موجب جنبشی همه گیر شوند، روز ۶ بهمن ۱۳۶۰ به شهر آمل حمله کردند. تلاش برای تسخیر آمل به شکست انجامید. گزارش شده است که تعداد زیادی از اعضای گروه، پاسداران انقلاب، و مردم در این درگیریها کشته شدند. در نتیجه، اعضای اتحادیه از جمله کسانی که مخالف شورش آمل بودند نیز به جرم عضویت در سازمان و شرکت در درگیری آمل دستگیر و محاکمه شدند.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای مهرپور در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

در این گزارش اتهام آقای مهرپور"عضویت در گروهک محارب اتحادیه کمونیستهای ایران، فعالیتهای تشکیلاتی در حد بالا، پذیرفتن اصول مارکسیستی بعنوان مکتب، پخش نشریات و کتب مارکسیستی، قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی تا سرحد براندازی ، شرکت در بحث های خیابانی و دفاع از مواضع اتحادیه، فعالیتهای چشمگیر تبلیغاتی دردانشگاه اصفهان و اغوای جوانان در جهت منافع اتحادیه و تشکیل هسته تبلیغاتی، شرکت در جلسات تیمی و افتتاح مغازه پلاستیک فروشی و فعالیت گروهی در لوای پلاستیک فروشی، تهیه تعداد ۶۰ عدد سه راهی بعنوان خود و همسر خویش جهت مقابله با نیروی انقلاب، ارتداد فطری با توجه به اینکه قبلاً یک مسلمان و معتقد به اسلام بود."

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای مهرپور نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای مهرپور اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان آقای مهرپور را "مفسد فی الارض، محارب با خدا و مرتد فطری شناخته و محکوم به اعدام کرد." حکم صادره پس از تأیید شورای عالی قضایی به اجرا درآمد.

تصحیح و یا تکمیل کنید