بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

رحمان (کیوان) کیا

درباره

سن: ۱۹
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۵ تیر ۱۳۶۰
محل: چالوس، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: مخالفت فعال با جمهوری اسلامی; شرکت در درگیری با برادران پاسدار و بسیجی; توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی

ملاحظات

خبر اعدام آقای رحمان کیا فرزند وجیه‌اله، ۱۹ ساله، دانش‌آموز، مجرد، و از هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق، ، چهارشنبه ۱۷ تیر۱۳۶۰ در روزنامه کیهان منتشر شد.

هم چنین خبر این اعدام در ضمیمۀ شمارۀ ۲٦۱ نشریۀ مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱٥ شهریور ۱۳٦٤ نیز به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳٦٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

در سال ۱۳٤۹ چریکهای فدائی خلق، متأثر از انقلاب کوبا و جنبش چریکی آمریکای لاتین، با ایدئولوژی مارکسیسم - لنینیسم و با اعتقاد به مبارزه مسلحانه شهری، از ادغام دو گروه چریکی مخالف رژیم شاه به وجود آمد. این سازمان پس ازپیروزی انقلاب اسلامی به نفی مشی چریکی پرداخت و بر سر حمایت یا عدم حمایت از جمهوری اسلامی و شوروی، منشعب شد. تعدادی از اعضای سابق سازمان فدائیان خلق که به مبارزه چریکی پایبند ماندند، گروه مستقل چریکهای فدائی خلق (شاخه اشرف دهقانی) را تشکیل دادند.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای کیا در دست نیست.

دادگاه

براساس اطلاعات موجود، دادگاه انقلاب اسلامی نوشهر حکم آقای رحمانی را صادر کرده است. اطلاع دقیقی در باره‌ جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

بر اساس گزارش روزنامه کیهان اتهامات آقای کیا و یک نفر دیگر این گونه عنوان شد: « شرکت در تظاهرات براندازی و درگیریهای گنبد و سیاهکل، لنگرود و کردستان، فعالیت شدید علیه نظام جمهوری اسلامی.» در این گزارش همچنین آقای کیا «مرتد» خوانده شده است.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای کیا نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای کیا اطلاعی در دست نیست.

حکم

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی نوشهر و با تائید شورای عالی قضائی، آقای رحمان کیا "مفسد، محارب و مرتد" شناخته و به اعدام محکوم گردید. حکم صادره در روز دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۶۰ به اجرا گذاشته و نامبرده تیرباران شد. آقای رحمان کیا ۱۹ساله بود.

تصحیح و یا تکمیل کنید