بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

غلامحسین (عباس) سلیم آرونی

درباره

سن: ۲۷
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۱ مرداد ۱۳۶۰
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: جرم ضد انقلاب نامشخص

ملاحظات

خبر اعدام آقای غلامحسن سلیم آرونی در نشریه "پیکار" شماره ١٢٣، دوشنبه ٢٧ مهر ١٣٦٠، ارگان سازمان "پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، آمده است. بنا به این گزارش، وی در ١٣٣٣ در مشهد به دنیا آمد. در سالهای بعد از ١٣٥٠ از هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق بود. در تابستان ١٣٥٧ به بخش منشعب از سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست و بعد عضو کمیته تشکیلات تهران سازمان پیکار شد.

آقای غلامحسین سلیم ارونی یکی از ۴۳٠ نفریست که نامشان در لیست "شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. این لیستیست از اسامی اعضاء سازمان که پس از انقلاب ۱۳۵۷ جان سپرده اند. بیش از ۴٠٠ نفر از افرادی که نامشان در این فهرست ذکر شده اعدام شده اند. بنا به گزارش سایت اینترنتی اندیشه پیکار آقای غلامحسین سلیم ارونی از اعضای کمیته تهران سازمان پیکار و همسر ادنا ثابت بود.

خبر اعدام این اعدام در ضمیمه ی شماره ی ۲۶۱ نشریه ی مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ نیز به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند. بنابراین گزارش، وی ٢٧ ساله، کارگر و متاهل بود.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳۵۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروههای دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳۶۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروههای مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید. بطوریکه دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

بنا به گزارش نشریه "پیکار"، آقای غلامحسین سلیم ارونی در روز یکشنبه ٢١ تیر ماه ١٣٦٠ توسط یکی از هواداران فدائیان اکثریت شناسائی گردید و به پاسداران تحویل داده شد. اما اطلاع بیشتری در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای غلامحسین سلیم ارونی اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

بر اساس گزارش نشریه "پیکار"، آقای غلامحسین سلیم ارونی در ٢١ مرداد ماه ١٣٦٠ به دست عوامل رژیم، بدون آنکه حتی اسم واقعی او را بدانند، در تهران تیرباران شد. از جزئیات این حکم اعدام اطلاع دقیقی در دست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید