بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مهران سعادت نیاکی

درباره

سن: ۲۲
ملیت: ايران
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۱ آذر ۱۳۶۰
محل: استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

آقای مهران سعادت نیاکی یکی از ٤۳٠ نفریست که نامشان در لیست «شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. این فهرست، اسامی اعضای سازمان پیکار را در برمی‌گیرد که پس از انقلاب ۱۳٥۷ بیش از ٤٠٠ نفرشان اعدام شده‌اند. اطلاعات تکمیلی از طریق فرم الکترونیکی توسط توسط یکی از خویشان نزدیک وی به امید فرستاده شده است.

آقای سعادت نیاکی، محمد رضا، در سال ١٣٣٨ در آمل در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمد. او دانشجوی سال آخر رادیولوژی بود و دارای ٣ برادر و یک خواهر بود. برادر وی علیرضا نیز در ٢٥ شهریور ماه ١٣٦٠ در زندان اوین تهران تیرباران شد.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳٥۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را «سوسیال امپریالیست» و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروه‌های دیگر موسوم به «خط سه» به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳٦۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که با موج سرکوب گروه‌های مخالف رژیم همزمان بود. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

آقای سعادت نیاکی در مشهد دستگیر شد ولی اطلاع دیگری در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات علیه آقای سعادت نیاکی اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای سعادت نیاکی در ١١ آذر ماه ١٣٦٠ در زندان چالوس زیر شکنجه کشته شد (فرم الکترونیکی).

تصحیح و یا تکمیل کنید