بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ناصر روزی طلب

درباره

سن: ۲۶
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳ شهریور ۱۳۶۰
محل: شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: عضویت در گروه چریکی مخالف نظام

ملاحظات

خبر اعدام آقای ناصر روزی طلب در ضمیمه شماره ۲۶۱ نشریه مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. اطلاعات تکمیلی را یکی از دوستان او از راه فرم الکترونیکی به بنیاد برومند ارسال کرده است.

فرستنده فرم از آقای روزی طلب به عنوان فرد بسیار باهوشی یاد می‌کند که با هم در دانشگاه پهلوی (دانشگاه شیراز فعلی) درس می‌خواندند. آقای روزی طلب وابسته به سازمان مجاهدین خلق بود و مسئولیت گروهی در خیابان زند بر عهده او بود. وی مهندس شیمی بود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست، جز این که او در سال ١٣۵٨ در شیراز بازداشت شد (فرم الکترونیکی).

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

اتهام علیه آقای روزی طلب عضویت در سازمان مجاهدین خلق گزارش شده است (فرم الکترونیکی).

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. آقای روزی طلب از داشتن وکیل محروم بود.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. فرستنده فرم الکترونیکی نوشته است که آقای ناصر روزی طلب در سال ١٣۵٨ در شیراز اعدام شد. ولی بر اساس نشریه مجاهد، او در روز ٣ شهریور ١٣۶٠ در شیراز تیرباران گردید.

تصحیح و یا تکمیل کنید