بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

منوچهر سلوکی طبال وندانی

درباره

سن: ۳۲
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۴ آذر ۱۳۶۱
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص
اتهامات: ضد انقلاب; پندار و/يا گفتار ضدانقلابی; توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی

ملاحظات

خبر اعدام آقای منوچهر سلوکی طبال وندانی و ۵ نفر دیگر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۲۰ آذر ۱۳٦۱ و شرح اتهامات وی در همین روزنامه به تاریخ ۹ تیر ۱۳٦۱ منتشر شده است. اطلاعات تکمیلی از راه فرم الکترونیکی توسط یکی از آشنایان وی به بنیاد برومند فرستاده شده است.

آقای سلوکی طبال وندانی فوق لیسانس برق و استاد دانشگاه بود. وی همچنین از اعضای گروه نیما بود که پس از انقلاب اسلامی به وسیله چندی از افسران ارتش تشکیل شده بود. دادستان انقلاب ارتش در متن کیفر خواستی که در دادگاه قرائت شد اشاره می‌کند به اینکه گروه نیما که اعضائش افکار ناسیونالیستی (همچنین تماس و همکاری با برخی از اعضای جبهه ملی) داشتند، در صدد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند. در اتهامات دادگاه علیه برخی از این افسران اشاره به وجود شاخه نظامی و شاخه سیاسی گروه نیما شده است. در مورد گروه نیما اطلاع دیگری در دست نیست به غیر از اشاره‌ای به این گروه در مقاله نورالدین کیانوری (۹ اردیبهشت ۱۳۷۸، وبسایت راه توده) که در آن رهبر حزب توده یادآوری می‌کند که گروه نیما توسط سازمان نظامی آن حزب، که با مقامات جمهوری اسلامی همکاری می‌کرد، کشف و "خنثی" شد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست جز این که آقای سلوکی طبال شبی در اسفند ماه سال ١٣٦٠، حدود ساعت ١١، در منزل شخصیش دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.

دادگاه

این متهم و ٤ تن دیگر از اعضاء گروه در روز ٩ تیر ١٣٦١ در دادگاه انقلاب ارتشی محاکمه شدند. در گزارش این دادگاه اشاره ای به حضور وکیل مدافع نشده است.

اتهامات

در این گزارش اتهامات آقای سلوکی طبال وندانی، بنا به متن کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، "شرکت در تشکیل گروه نیما، مستند به اعترافات صریح وی، و سفر به اصفهان ازجانب گروه جهت عضوگیری در میان افسران و تحقیق در باره واکنش نظامیان در برابر انجام یک حرکت نظامی" بوده است. ضمناً در کیفرخواست آمده است که وی عقاید ناسیونالیستی داشته است.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

به حکم دادگاه انقلاب ارتش جمهوری اسلامی ایران و با تأیید دادگاه عالی آقای سلوکی طبال وندانی اعدام شد. تاریخ اعدام ١٤ آذر ١٣٦١ بود (فرم الکترونیکی).

تصحیح و یا تکمیل کنید