بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

جلال سجده ای

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲ دی ۱۳۶۰
محل: استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص
اتهامات: مقاومت در مقابل انقلاب/ انسداد راه خدا; قتل و/يا قتل مسلمانان و /يا مبارزين

ملاحظات

خبر اعدام سرتیپ جلال سجده‌ای، فرزند محمد کاظم، همراه با ٢١ نفر دیگر در روزنامه‌های جمهوری اسلامی و کیهان به نقل از روابط عمومی دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۵ دی ١٣۶٠ منتشر شد. در گزارشها آمده است که او "رئیس ساواک منحله زنجان [بود] و ریاست سه سال کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری رژیم منحط پهلوی" را به عهده داشت.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست، جز این که سرتیپ سجده‌ای در دادگاه انقلاب اسلامی مرکز محاکمه شد.

اتهامات

اتهامات جمعی سرتیپ سجده‌ای و یک نفر دیگر چنین اعلام شد: "شرکت در کودتای ننگین ٢٨ مرداد [١٣٣٢] سرکوبی قیام مردم شریف و مسلمان قم در سال ۴٢، سرکوبی دانشجویان دانشگاه تهران در دوران انقلاب به دستور هویدای معدوم، دستگیری عده‌ای از مخالفین رژیم سرسپرده شاه و به شهادت رساندن صدها نفر از جوانان با شکنجه‌های قرون وسطایی".

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز سرتیپ جلال سجده‌ای را به مرگ محکوم کرد. وی روز ٢ دی ماه ١٣۶٠ در تهران اعدام شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید