بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۳۵۱ – ۲۴۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۸۶؛ استان قم، ايران، قم
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۸ بهمن ۱۳۶۲؛ پاريس، فرانسه
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ خرداد ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: سنگسار؛ ۱۲ آذر ۱۳۷۳؛ استان همدان، ايران، قبرستان باغ بهشت، همدان
اعدام: سنگسار؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، سپيدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ مهر ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مشگين شهر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ مهر ۱۳۶۶ — آبان ۱۳۶۶؛ استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۴ دی ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۵۸ — ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۸ — شهریور ۱۳۶۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲ خرداد ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.