بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۹۰۱ – ۸۹۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۳؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ فروردین ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ مرداد ۱۳۷۳؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۵۷؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۷ تیر ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۰ — دی ۱۳۸۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ آبان ۱۳۶۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ دزفول، استان خوزستان، ايران، زندان دزفول
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۲ — ۱۳۷۳؛ عراق
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۳؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۰؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۲ مرداد ۱۳۵۸؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.