بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۵۱ – ۲۵۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، طبس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۰ — ۱۳۹۱؛ استان کرمان، ايران، بم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۰ — ۱۳۹۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۰ — ۱۳۹۱؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۸۹؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، طبس
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ شهریور ۱۳۹۳؛ استان بوشهر، ايران، برازجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۹۱؛ استان ايلام، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان هرمزگان، ايران، ميناب
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۸؛ استان قم، ايران، زندان قم، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۵ تیر ۱۳۹۲؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ استان همدان، ايران، تويسرکان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۰؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۸۳؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۸۷؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ دی ۵، ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۸۴؛ استان قزوین، ايران، قزوین
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ خرداد ۱۳۹۴؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۹۴؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۲؛ استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.