بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۳۰۱ – ۲۳۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، پاوه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، دیزل آباد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ خرداد ۱۳۷۵؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۸؛ استان مرکزی، ايران، ساوه
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مهاباد، مهاباد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، دیزل آباد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ خرداد ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ تیر ۱۳۷۳؛ کپنهاگ، دانمارک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ خرداد ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ آذر ۱۳۷۴؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، دیزل آباد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۴ بهمن ۱۳۹۶؛ استان گلستان، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، پارک جمشیدیه، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.