بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۲۵۱ – ۷۳۰۰ از ۲۶۱۶۳
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ آذر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۷۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۷۹؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۸۹؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۸۹؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۴ — ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ قلعه دزه، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۸؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ سنندج، استان کردستان، ايران، میدان امید
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ سنندج، استان کردستان، ايران، میدان امید
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۸۸؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ دی ۱۳۸۱؛ استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۲ — دی ۱۳۸۲؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ شهریور ۱۳۸۳؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ دی ۱۳۷۲
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ آذر ۱۳۷۱؛ عراق
اعدام: تيرباران؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.