بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۵۵۱ – ۱۰۶۰۰ از ۲۷۳۷۲
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۸۷؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۸؛ خُنداب، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۳؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۳ — ۱۳۹۴؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۶ — خرداد ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۸۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۶۰؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ فومن، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۳ — خرداد ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۴؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۴؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ بهمن ۱۳۸۲؛ ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲ شهریور ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ شهریور ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۷ دی ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۹۴؛ زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۳
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ فروردین ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.