بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۵۵۱ – ۱۰۶۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۸؛ ترکيه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۹۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان قزل حصار، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ دی ۱۳۵۹؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۹۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ شهریور ۱۳۹۸؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۴ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۶ — دی ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۹؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۲؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۸۴؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، لار
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۸؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان زنجان، ايران، قزوين
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، شميرانات
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ خرداد ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان کرمانشاه، ايران، اسلام آباد غرب
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.