بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۵۵۱ – ۱۰۶۰۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۶۰؛ استان اردبيل، ايران، اردبيل
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۱؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، تنکابن
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مهر ۱۳۹۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ شوشتر، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ شهریور ۱۳۵۸؛ استان مرکزی، ايران، ساوه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۱ — آذر ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، چالوس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۶؛ میدان هفت تیر، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ دی ۱۳۶۳ — بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح سرد؛ ۲ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ استان لرستان، ايران، اليگودرز
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ دی ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: قتل؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۱ — شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۹؛ دهدشت، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.