بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۶۵۱ – ۱۵۷۰۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: تيرباران؛ ۹ دی ۱۳۶۱؛ ايران، رامسر، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳؛ ايران، زندان دریا، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۸؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، فرودگاه سنندج، سنندج، استان کردستان
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ آرژانتین، بوئنوس ايرس
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۲ — آبان ۱۳۶۲؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، آمل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آذر ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۱ — شهریور ۱۳۶۱؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: تيرباران؛ ۳ مرداد ۱۳۶۲؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، دزفول، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ ايران، خمين، استان مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، ساوه، استان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۱ — دی ۱۳۶۱؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۵۸؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۹؛ ايران، مرکز سپاه پاسداران، بوشهر، استان بوشهر
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ ايران، زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۹۳؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، ايلام، استان ايلام
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۶۷؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵؛ ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲ دی ۱۳۶۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۸۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، بابل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، ساری، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ ايران، زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ۴ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.