بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۶۵۱ – ۱۵۷۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، سبزوار
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۲؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۶۳ — تیر ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۳ — تیر ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ خرداد ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آبان ۱۳۸۶؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۶؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸؛ استان لرستان، ايران، زندان مرکزی، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۹؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۹؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ خرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۵۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ خرداد ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۲؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی، شهر کرد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۲؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی، شهر کرد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۲؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی، شهر کرد
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مهر ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸؛ استان قم، ايران، زندان قم، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.