بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۱ – ۱۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۶؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ بهمن ۱۳۹۲؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۸۷؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۹ — شهریور ۱۳۶۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۴؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۱ — تیر ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۳؛ استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.