بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۱ – ۱۰۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۶؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۶؛ ايران، بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۴؛ ايران، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۴؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۰؛ ايران، زندان سمنان، سمنان، استان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۸؛ ايران، زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۳؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ بهمن ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۵؛ ايران، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۸۷؛ ايران، اراک، استان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۸؛ ايران، زندان کارون، اهواز، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۰؛ ايران، شاهرود، استان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ايران، زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۱؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۹ — شهریور ۱۳۶۹؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۰؛ ايران، بندر انزلی، استان گيلان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۲؛ ايران، بابل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۲؛ ايران، بابل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۴؛ ايران، يزد، استان يزد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ ايران، دزفول، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵؛ ايران، زندان چابهار، چابهار، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۱ — تیر ۱۳۶۱؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، قارنا، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ ايران، يزد، استان يزد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، استان لرستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۳؛ ايران، استان کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.