بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۸۵۱ – ۸۹۰۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۹۶؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۰؛ رستم، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران، زندان بهبهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۹۵؛ استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۲؛ يزد، استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۵۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۲؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۹۴؛ ممسنی، استان فارس، ايران، نورآباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۸۸؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۳ — دی ۱۳۸۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۳؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۳؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵؛ ساوه، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ نهاوند، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۹۲؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۹۲؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹؛ زنجان، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ آباده، استان فارس، ايران، میدان بسیج
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۹۲ — اسفند ۱۳۹۲؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۸؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۹۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۸۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۴؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.