بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۸۵۱ – ۸۹۰۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۸۰؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۳؛ زندان مرکزی یزد، يزد، استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۸۷؛ زندان چابهار، چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۷۵؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مهر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸؛ دوگنبدان، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.