بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۴۳۵۱ – ۱۴۴۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ بهمن ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اشنویه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۹۱؛ استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد، ۱۳۵۹؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۸۶؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۸۵؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران، ماهشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آبان ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۹۶؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۷۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، کاشمر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۰؛ استان اصفهان، ايران، خميني شهر
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ تیر ۱۳۵۸؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۰؛ استان تهران، ايران، ورامين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۶ فروردین ۱۳۶۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ميانه
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۹؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ فروردین ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران، دامنه کوه باغ ابریشم، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳ دی ۱۳۵۸؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ شهریور ۱۳۶۳؛ استان کرمان، ايران، کرمان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.