بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۰۱ – ۲۴۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۸ — شهریور ۱۳۶۸؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، آمل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، همدان، استان همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، همدان، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ خرداد ۱۳۶۳؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۵؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: قتل با سلاح سرد؛ ۲۱ تیر ۱۳۷۰؛ ژاپن
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶؛ ايران، بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ ايران، زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶؛ ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان، استان همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، لاهيجان، استان گيلان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ ايران، زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ مرداد ۱۳۵۸؛ ايران، قائم شهر، استان مازندران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ لبنان، بيروت
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، پاوه، استان باختران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۲؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۸؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۸۷؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ ايران، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۹۵؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، فرودگاه سنندج، سنندج، استان کردستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶؛ ايران، بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: سنگسار؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مرداد ۱۳۸۹؛ ايران، دزفول، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳؛ ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.