بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۲۵۱ – ۱۷۳۰۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، کردکوی
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، شميرانات
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۶ بهمن ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۵؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۳ — مهر ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ ۵ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ تیر ۱۳۶۴؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۲؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آبان ۱۳۶۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۱۴ تیر ۱۳۸۶؛ استان زنجان، ايران، تاکستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۱؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.