بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۰۰۱ – ۲۱۰۵۰ از ۲۶۲۷۸
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تیر ۱، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۶؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷؛ زنجان، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن، ۱۳۶۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۲؛ کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ مرداد ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۳۰، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ فروردین ۹، ۱۳۶۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ آبان ۱۳۷۵؛ پاکستان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۳ — مهر ۱۳۶۳؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۲۳، ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۷، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹؛ خلخال، استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۸۶؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۱۳۷۱ — آبان ۱۳۷۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، بروجرد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۸ مرداد ۱۳۷۳؛ سوران (ديانا)، عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۲۹، ۱۳۶۲
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۱، ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اردیبهشت ۱۳، ۱۳۶۴؛ ميانه، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۸؛ استانبول، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ تیر ۱۳۵۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ تیر ۱۳۵۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ مهر ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن، ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.