بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۸۰۱ – ۸۸۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۴؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۶۳؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آبان ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان سمنان، ايران، سمنان
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۱ اسفند ۱۳۷۴؛ استانبول، ترکيه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۱؛ ترکمانچای، ميانه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱ بهمن ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۷۵؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۹ آبان ۱۳۸۳؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ تیر ۱۳۵۹؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ کپه، سويس

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.