بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۸۰۱ – ۸۸۵۰ از ۲۷۳۷۵
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۴؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۴؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۸۳؛ سراوان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۵؛ بافق، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۵؛ بافق، استان يزد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۶؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۶؛ ايران
اعدام: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ دی ۱۳۶۰؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۴ تیر ۱۳۷۳؛ پارک جنگلی چیتگر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ آبان ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ شهریور ۱۳۹۳؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ تیر ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۵؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۴؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۹۹؛ زندان مهاباد، مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۹۲؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۲؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۵؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.