بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۰۵۱ – ۵۱۰۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۹ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران، پادگان عبدالله مسگر (میدان چوگان)
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۱ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، استادیوم ورزشی سبزوار
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ جهرم، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۹۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۹۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مهر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مرداد ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۹۱؛ بافت، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۹۱؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۸۹؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۹۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۲؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۸۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۸۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۰؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ شاهرود، استان سمنان، ايران، زندان شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.