بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۴۰۱ – ۱۰۴۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۶۳؛ ايران، بروجرد، استان لرستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، آغاجاری، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مهر ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶؛ ايران، کازرون، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۸۹؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، فرودگاه سنندج، سنندج، استان کردستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۶ مرداد ۱۳۶۹؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آبان ۱۳۸۶؛ ايران، بوشهر، استان بوشهر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، استان کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، دزفول، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸؛ ايران، زندان قم، قم، استان قم
اعدام: نحوه اعدام نامشخص
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۸ تیر ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۹۴؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۵؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۹ — ۱۳۷۰؛ عراق، رانیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان سراوان، سراوان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ ايران، اراک، استان مرکزی
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، آمل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۰؛ ايران، زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۹؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۶ — خرداد ۱۳۸۶؛ ايران، تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۸؛ ايران، استان خوزستان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.