بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۷۰۱ – ۸۷۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ بهمن ۱۳۶۵؛ زندان بروجن، بروجن، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۹۳؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۳؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ فروردین ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ مرداد ۱۳۷۳؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۵۷؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۷ تیر ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۸۰ — دی ۱۳۸۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ آبان ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ زندان دزفول، دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۳؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۳؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.